✓ Gratis geleverd aan huis ✓ Uniek handgemaakt in ons atelier in Apeldoorn ✓ Gespecialiseerd in exclusieve epoxy bladen ✓ Maatwerk mogelijk!

Cralini, gevestigd aan de Deventerstraat 459, gebouw 105, 7323 PT in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als je ons contactformulier invult, een offerteaanvraag doet, een terugbelverzoek invult of een aankoop doet, dan laat je persoonlijke gegevens bij Cralini achter. In dit privacy statement leggen we je uit wat er met deze gegevens gebeurt. Omdat Cralini jouw privacy belangrijk vindt, gaat Cralini zorgvuldig met jouw gegevens om. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust via info@cralini.nl.

Welke gegevens verwerkt Cralini?

De volgende gegevens verwerkt Cralini mogelijk van jou:

Wat doet Cralini met deze gegevens?

Cralini kan jouw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

Als je ons contactformulier, offerteformulier of een terugbelverzoek hebt ingevuld, dan kunnen we telefonisch of via e-mail contact met je opnemen. 

Met servicemails houden wij je op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op Cralini of jouw bestelling.

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien je hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Alleen werknemers van Cralini kunnen jouw gegevens inzien. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als Cralini daartoe wettelijk verplicht is. Cralini verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt Marketing Reus jouw gegevens?

Op de website van Marketing Reus wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit mailen naar info@cralini.nl.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cralini en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je Cralini verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan doet Cralini dit zo spoedig mogelijk, tenzij Cralini wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Cralini reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn

Cralini bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht

Als je niet tevreden bent over hoe Cralini met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht indienen bij Cralini door een e-mail te sturen naar info@cralini.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement (versie 1.1) is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2023.